Cele działalności

Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu, działając zgodnie ze swoim statutem i realizując główne cele działalności jakimi są:
1.    Ochrona tradycji, historii i kultury materialnej.
2.    Działalność mająca na celu integrację środowisk społecznych Jaworza.
3.    Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój gospodarczy i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworza.
4.    Pomoc w rozwoju zainteresowań kulturalnych mieszkańców.
5.    Współpraca z innymi organizacjami społecznymi i politycznymi na rzecz szybszego rozwoju Jaworza.

6.    Działalność wydawnicza promująca Jaworze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz